0974 069 899

Đồ án logo – Học viên Ánh Nguyệt

Giới thiệu

Học viên: Ánh Nguyệt

Khóa học tham gia: Khóa nghề thiết kế

Thời gian học: 6 tháng


Ý nghĩa logo

ANH NGUYET FASHION lấy ý tưởng từ mặt trăng gắn liền với ý nghĩa của tên thương hiệu và có sự kết hợp với đường uốn công thể hiện sự tinh tế, mượt mà đối với các sản phẩm thời trang.

Màu sắc của thương hiệu gồm có màu xanh cùng với màu đen và màu sắc chủ đạo là màu xanh.


Xem chi tiết logo