0974 069 899

Thiết kế

Dự án thiết kế nhỏ của bạn Bách với...
Xem chi tiết đồ án tại đây...
Chi tiết đồ án tại đây...
Xem chi tiết đồ án tại đây...
Chi tiết đồ án tại đây...
Bài tập poster trong Khóa nâng cao kỹ năng...
Bài poster môn Nâng cao kỹ năng thiết kế...
Bạn cần học Photoshop đăng ký ở đây nhé  ...
Bạn cần học Photoshop đăng ký ở đây nhé...
Học khóa này để làm nhé. Môn Photoshop  ...
Hồ Trung học khóa Photoshop...
Đình Duy học khóa Photoshop...
Minh Triết học khóa Photoshop...
Chi tiết đồ án tại đây Trúc học khóa này: huyacademy.com/lopnghe...
Chi tiết đồ án tại đây Trúc học khóa này: huyacademy.com/lopnghe...
Chi tiết đồ án tại đây Trúc học khóa...
Tìm hiểu khóa Photoshop tại đây  ...
Tìm hiểu khóa Photoshop tại đây  ...
Bài đồ án logo của Lệ Giang khi tham...