0974 069 899

Bài tập và phần mềm After Effect

Tải bài tập Motion Graphic

– Link bài tập tại đây


Tải phần mềm After Effect 2023

Link phần mềm tại đây


Tải phần mềm xuất video cho After Effect 2023

Link phần mềm tại đây


Học viên cố gắng cài trước khi học nha. Vì lên lớp chỉ học thôi

Nếu xài macbook mà không cài được. Vui lòng tìm quán nào có thể cài đặt được cho macbook để được hỗ trợ