0974 069 899

Từ khoá

Huy Academy hiểu được nổi đau của bạn trong việc tìm kiếm các tài nguyên để làm thiết kế nhưng không biết dùng từ nào để tìm. Và đây mục dành cho bạn

Có thể tìm thêm với từ khóa cartoon bubble, buble text, speech buble 

avt Văn Huy

Bục trưng bày sản phẩm. Có thể dùng thêm từ khóa podium hoặc podium 3d để tìm kiếm thêm

avt Văn Huy

Có thể tìm thêm từ với từ khóa glass effect, frosted glass

avt Văn Huy

Storyboard là những bảng vẽ chứa câu chuyện mà bạn muốn kể. Nó giúp bạn thấy tổng quát câu chuyện sẽ được truyền tải như thế nào trong từng khung hình.

avt Văn Huy

Thể loại ảnh cắt dán (collage art). Bạn có thể tìm hình tham khảo tại Pinterest

avt Văn Huy

Tìm cách file báo cũ để dùng trong cắt ghép

avt Văn Huy

Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng

avt Văn Huy

Mockup túi gạo, túi bột mỳ, có thể dùng thêm từ khóa mockup rice bag

avt Văn Huy

Các hình liên quan đến chất liệu cỏ xanh

avt Văn Huy

Tìm các hình ảnh liên quan đến cọ trong photoshop chủ đề cỏ

avt Văn Huy

Dùng trong thiết kế về cafe, thức ăn, trà…

avt Văn Huy

Bokeh là thuật ngữ trong nhiếp ảnh. Với những ai đam mê nhiếp ảnh, hiệu ứng Bokeh hẳn không còn xa lạ bởi nó đem đến những bức hình lung linh và sinh động, rất thú vị

avt Văn Huy

Có thể dùng thêm từ khóa Halftone Circle, dotted circle, dot shape

avt Văn Huy

Có thể tìm thêm với từ khóa japan texture, chinese pattern

avt Tường Vi

Có thể tìm thêm với từ khóa paper texture, crumpled paper

avt Văn Huy

Các nền gradient vibrant, có thể tìm thêm với từ khóa abstract gradient, texture gradient

avt Văn Huy

Có thể tìm thêm với từ khóa transparent plastic texture, plastic wrap texture, plastic wrap

avt Văn Huy

Có thể tìm thêm với từ khóa watercolor splash, watercolor shapes

avt Văn Huy

Có thể tìm thêm với từ khóa watercolor splash,abstract watercolor,

avt Văn Huy

Nơ cho hộp quà. Có thể tìm thêm với ribbon bow, red bow

avt Văn Huy

Hộp quà. Có thể tìm thêm với từ khóa ribbon box

avt Văn Huy