0974 069 899

khóa học illustrator ( ai ) tại đà nẵng
Đào tạo đồ họa chất lượng cao

các khóa học đồ họa và nhiếp ảnh

khóa học
Dạy khóa học photoshop ngắn hạn tại đà nẵng
Dạy khóa học photoshop ngắn hạn tại đà nẵng

Học phí : 2.300.00 vnđ

Trình trạng : Thường full lớp sớm

Dạy adobe illustrator ngắn hạn hiệu quả tại đà nẵng
Dạy adobe illustrator ngắn hạn hiệu quả tại đà nẵng

Học phí : 2.300.00 vnđ

Trình trạng : Thường full lớp sớm

Khóa dựng phim với premiere ngắn hạn tại Đà Nẵng
Khóa dựng phim với premiere ngắn hạn tại Đà Nẵng

Học phí : 2.300.00 vnđ

Trình trạng : Thường full lớp sớm

Khóa dạy thiết kế đồ họa đa phương tiện tại đà nẵng
Khóa dạy thiết kế đồ họa đa phương tiện tại đà nẵng

Học phí : 9.900.000đ/ Nếu nộp 1 lần ( Học phí gốc 11.500.000đ)

Trình trạng : Thường full lớp sớm

Lớp học vẽ tại Đà Nẵng
Lớp học vẽ tại Đà Nẵng

Học phí : 650.000 vnđ/1 tháng/tuần 2 buổi

Trình trạng : Thường full lớp sớm

Lớp học vẽ màu Acrylic tại Đà Nẵng
Lớp học vẽ màu Acrylic tại Đà Nẵng

Học phí : 900.000 vnđ/1 tháng/tuần 2 buổi

Trình trạng : Thường full lớp sớm

Khóa học đồ họa nâng cao kỹ năng thiết kế quảng cáo tại Đà Nẵng
Khóa học đồ họa nâng cao kỹ năng thiết kế quảng cáo tại Đà Nẵng

Học phí : 4.600.000đ

Trình trạng : Thường full lớp sớm

Khóa học Adobe Lightroom cấp tốc tại Đà Nẵng
Khóa học Adobe Lightroom cấp tốc tại Đà Nẵng

Học phí : 450.000đ

Trình trạng : Còn chỗ

Khóa học nhiếp ảnh cơ bản tại đà nẵng
Khóa học nhiếp ảnh cơ bản tại đà nẵng

Học phí : 480.000đ/1 buổi

Trình trạng : Còn chỗ

x