0974 069 899

Motion Graphic Basic 2.300.000 vnđ/12 buổi
Blender 3d cơ bản 2.300.000đ/10 buổi
Digital Painting 2.300.000đ/12 buổi
Photoshop 2.300.000 vnđ/12 buổi
Illustrator 2.300.000 vnđ/12 buổi
Premiere ( Dựng video ) 2.300.000 vnđ/10 buổi
Khóa nghề thiết kế 9.900.000đ/ Nếu nộp 1 lần ( Học phí gốc 11.500.000đ)/5 - 6 tháng
Khóa vẽ chì 650.000 vnđ/1 tháng/tuần 2 buổi/Tùy khóa
Khóa vẽ màu Acrylic 900.000 vnđ/1 tháng/Học 1 tuần 2 buổi
Chỉnh ảnh với Lightroom 900.000đ/360 ngày/Học qua video
Nhiếp ảnh cơ bản 600.000 vnđ/2 buổi