0974 069 899

Chính sách bảo lưu & thôi học

Ngày áp dụng chính sách bắt đầu từ 20.2.2023

Học viên sau khi đã đăng ký và nộp phí nghĩa là đã đồng ý với các quy định chính sách tại trung tâm Huy Academy

THỜI GIAN ĐƯỢC BẢO LƯU

 • Tối đa 3 tháng kể từ ngày thông báo tới trung tâm về việc muốn bảo lưu ( Tối đa 90 ngày )
 • Trong thời gian bảo lưu học viên cần theo dõi để liên hệ trung tâm để xếp lớp học tiếp theo
 • Học viên được bảo lưu 1 lần duy nhất kể từ lúc đăng ký khóa học
 • Học viên đã đăng ký học đồng nghĩa với việc đồng ý với quy định bảo lưu tại trung tâm.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO LƯU

 • Đã đăng ký khóa học và nộp phí nhưng có lý do cá nhân chưa thể tham gia khóa học đã đăng ký
 • Đã đăng ký học và nộp phí, đã tham gia lớp học được vài hôm nhưng tạm nghỉ học vì lý do cá nhân

TRƯỜNG HỢP THÔI HỌC

 • Tự ý nghỉ học không xin phép và không còn tham gia lớp học tại trung tâm: Đồng nghĩa với việc bạn tự ý bỏ học
 • Trường hợp tự ý bỏ học sẽ không được bố trí theo học ở các lớp tiếp theo ( Trừ khi bạn xin phép bảo lưu )
 • Nếu nghỉ quá 30% thời lượng khóa học, nếu học yếu sẽ không được bố trí hỗ trợ học lại ở khóa tiếp theo

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO LƯU

Học viên viết email xin bảo lưu môn học vào email huyacademy.com@gmail.com bao gồm Tên đầy đủ, SĐT, ngày tháng năm sinh, khóa đã đăng ký và lý do xin bảo lưu.

 • Gửi email trong trường hợp muốn bảo lưu và học sau
 • Thời gian bảo lưu tối đa 3 tháng
 • Chuyển nhượng khóa học: Không hỗ trợ chuyển nhượng khóa học.
 • Trung tâm sẽ xác nhận lại qua email thời gian bảo lưu đến học viên.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chúc bạn một ngày tốt lành !