0974 069 899

Lịch khai giảng

Môn học Buổi Khai giảng Thời gian Học phí Chi tiết
Photoshop (Ps) Tối 24/05/2024 T2-4-6
18:00-21:00
2.500.000đ
12 buổi
Chi tiết
Photoshop (Ps) Sáng 25/05/2024 T3-5-7
08:30-11:30
2.500.000đ
12 buổi
Chi tiết
Illustrator ( Ai ) Tối 28/05/2024 T3-5-7
18:00-21:00
2.500.000đ
12 buổi
Chi tiết
Illustrator ( Ai ) Sáng 27/05/2024 T2-4-6
08:30-11:30
2.500.000đ
12 buổi
Chi tiết
Premiere (Pr) Sáng 10/05/2024 T2-4-6
08:30-11:30
2.500.000đ
10 buổi
Chi tiết
Premiere (Pr) Tối 11/05/2024 T3-5-7
18:00-21:00
2.500.000đ
10 buổi
Chi tiết
Lớp nghề Thiết kế
Lộ trình 4 môn 5 tháng
Tối 24/05/2024 18:00-21:00 10.500.000
Nộp phí 1 lần trước khai giảng 5 ngày Học phí gốc: 12.500.000
Chi tiết
Lớp nghề Thiết kế
Lộ trình 4 môn 5 tháng
Sáng 25/05/2024 08:30-11:30 10.500.000
Nộp phí 1 lần trước khai giảng 5 ngày Học phí gốc: 12.500.000
Chi tiết
Lớp nghề Thiết kế Chuyên sâu
Lộ trình 6 môn 7 tháng
Tối 24/05/2024 18:00-21:00 14.500.000
Nộp phí 1 lần trước khai giảng 5 ngày Học phí gốc: 17.500.000
Chi tiết
Lớp nghề Thiết kế Chuyên sâu
Lộ trình 6 môn 7 tháng
Sáng 25/05/2024 08:30-11:30 14.500.000
Nộp phí 1 lần trước khai giảng 5 ngày Học phí gốc: 17.500.000
Chi tiết
Lớp vẽ màu Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
900.000đ
1 tháng
tuần 2 buổi
Chi tiết
Lớp vẽ chì
Người lớn - Trẻ em
Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
650.000đ
1 tháng
tuần 2 buổi
Chi tiết
Lớp kèm Ps, Ai, Ae, Pr Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
4.600.000đ/1 môn/12 buổi Chi tiết
Lớp kèm Ps, Ai theo buổi Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
480.000đ/1 buổi/2,5 tiếng Chi tiết
Lớp kèm Ae theo buổi Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
480.000đ/1 buổi/2,5 tiếng Chi tiết

▪️Với lớp online qua video bài giảng +500.000đ nếu lên trung tâm tự học có người kèm /5 buổi

▪️Họa cụ lớp màu Acrylic : 100.000đ/1 tháng

▪️Họa cụ lớp chì : 50.000đ/1 tháng hoặc Học viên tự chuẩn bị theo hướng dẫn của giáo viên

▪️Học phí lớp chì và lớp màu sẽ nộp lại sau 8 buổi học


LỰA CHỌN HÌNH THỨC HỌC LỚP NGHỀ THIẾT KẾ

– Hình thức 1: Học offline 100% (Lớp nghề môn dựng video sẽ học qua bài giảng video )

– Hình thức 2: Vừa học online vừa học offline ( Sẽ có môn học offline, có môn học online tùy học viên chọn )

– Hình thức 3: Học online 100% ( Học qua bài giảng video và có giáo viên kèm )