0974 069 899

Lịch khai giảng

Môn học Buổi Khai giảng Thời gian Học phí Chi tiết
Photoshop (Ps) Tối 27/09/2023 T2-4-6
18:00-21:00
2.300.000đ
12 buổi
Chi tiết
Photoshop (Ps) Sáng 26/09/2023 T3-5-7
08:30-11:30
2.300.000đ
12 buổi
Chi tiết
Illustrator ( Ai ) Tối 26/09/2023 T3-5-7
18:00-21:00
2.300.000đ
12 buổi
Chi tiết
Illustrator ( Ai ) Sáng 27/09/2023 T2-4-6
08:30-11:30
2.300.000đ
12 buổi
Chi tiết
Premiere (Pr) Sáng 25/09/2023 T2-4-6
08:30-11:30
2.300.000đ
10 buổi
Chi tiết
Premiere (Pr) Tối 28/09/2023 T3-5-7
18:00-21:00
2.300.000đ
10 buổi
Chi tiết
Premiere (Pr) Linh động Học qua video bài giảng 2.000.000đ
360 ngày
Chi tiết
Nghề thiết kế
Học để đi làm
Tối 26/09/2023 18:00-21:00 1 lần: 9.900.000đ
2 lần: 10.500.000đ
Chi tiết
Nghề thiết kế
Học để đi làm
Sáng 26/09/2023 08:30-11:30 1 lần: 9.900.000đ
2 lần: 10.500.000đ
Chi tiết
Lớp vẽ màu Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
900.000đ
1 tháng
tuần 2 buổi
Chi tiết
Lớp vẽ chì
Người lớn - Trẻ em
Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
650.000đ
1 tháng
tuần 2 buổi
Chi tiết
Lớp kèm Ps, Ai Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
4.600.000đ/1 môn/12 buổi Chi tiết
Lớp kèm Ps, Ai theo buổi Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
480.000đ/1 buổi/3 tiếng Chi tiết
Lớp kèm Ae theo buổi Linh động Linh động/Học ngay
Trao đổi với giáo viên
550.000đ/1 buổi/3 tiếng Chi tiết

▪️Với lớp online qua video bài giảng +500.000đ nếu lên trung tâm tự học có người kèm /5 buổi

▪️Họa cụ lớp màu Acrylic tháng đầu tiên : 300.000đ ( 1 khung canva, bộ cọ vẽ, 5 màu vẽ ) hoặc Học viên tự chuẩn bị theo hướng dẫn của giáo viên

▪️Họa cụ lớp chì : 50.000đ/1 tháng hoặc Học viên tự chuẩn bị theo hướng dẫn của giáo viên

▪️Học phí lớp chì và lớp màu sẽ nộp lại sau 8 buổi học


LỰA CHỌN HÌNH THỨC HỌC LỚP NGHỀ THIẾT KẾ

– Hình thức 1: Học offline 100% (Lớp nghề môn dựng video sẽ học qua bài giảng video )

– Hình thức 2: Vừa học online vừa học offline ( Sẽ có môn học offline, có môn học online tùy học viên chọn )

– Hình thức 3: Học online 100% ( Học qua bài giảng video và có giáo viên kèm )