0974 069 899

khóa học illustrator ( ai ) tại đà nẵng
Đào tạo đồ họa chất lượng cao

UI UX

thư viện / UI UX
UI là gì ? Khái niệm UI
UI là gì ? Khái niệm UI

  UI là viết tắt của từ User Interface có nghĩa là giao diện người dùng. Hiểu một cách đơn giản nhất thì UI bao gồm tất cả những...

x