0974 069 899

khóa học illustrator ( ai ) tại đà nẵng
Đào tạo đồ họa chất lượng cao

UI UX

thư viện / UI UX
UX là gì ? Khái niệm UX
UX là gì ? Khái niệm UX

UX là viết tắt của từ User Experience có nghĩa là trải nghiệm người dùng. Đơn giản hơn thì UX là những đánh giá của người dùng khi sử...

UI là gì ? Khái niệm UI
UI là gì ? Khái niệm UI

  UI là viết tắt của từ User Interface có nghĩa là giao diện người dùng. Hiểu một cách đơn giản nhất thì UI bao gồm tất cả những...

x