0974 069 899

Kiến thức Blender

Blender là gì ? Ai có thể dùng blender
Blender là gì ? Với Blender, bạn có thể tạo các trực quan hóa 3D như các ảnh tĩnh, các hoạt họa 3D và các cú quay VFX. Bạn còn có thể biên soạn các video nữa. Phần mềm rất phù hợp với các cá nhân và các studio nhỏ, và họ sẽ cảm thấy ích lợi từ việc nó với hệ thống thống nhất và quy trình phát triển nhạy bén. Blender là một ứng dụng cross-platform và có thể chạy trên các hệ điều hành Linux, macOS và MS-Windows. Blender sử dụng bộ nhớ tương đối ít và không mấy yêu…
Blender là gì ? Ai có thể dùng blender
Blender là gì ? Với Blender, bạn có thể tạo các trực quan hóa 3D như các ảnh tĩnh, các hoạt họa 3D và các cú quay VFX. Bạn còn có thể biên soạn các video nữa. Phần mềm rất phù hợp với các cá nhân và các studio nhỏ, và họ sẽ cảm thấy ích lợi từ việc nó với hệ thống thống nhất và quy trình phát triển nhạy bén. Blender là một ứng dụng cross-platform và có thể chạy trên các hệ điều hành Linux, macOS và MS-Windows. Blender sử dụng bộ nhớ tương đối ít và không mấy yêu…