0974 069 899

Ban điều hành

Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy Founder Huy Academy
Minh Hải
Minh Hải Cố vấn Marketing, Giảng viên môn Marketing
Huỳnh Oanh
Huỳnh Oanh Giáo vụ

Giảng viên

Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Huy Founder Huy Academy
Lương Triều Vỹ
Lương Triều Vỹ Giảng viên Ps, AI
Thu Hà
Thu Hà Giảng viên vẽ
Đức Thủ
Đức Thủ Giảng viên Ps, Ai
Minh Hải
Minh Hải Cố vấn Marketing, Giảng viên môn Marketing

Trợ giảng

Tiến Thuận
Tiến Thuận Trợ giảng
Tường Vi
Tường Vi Trợ giảng
Xuân Thịnh
Xuân Thịnh Trợ giảng
Bảo Trân
Bảo Trân Trợ giảng
Tuấn Anh
Tuấn Anh Trợ giảng
Na Na
Na Na Trợ giảng