0974 069 899

Uxlagi.com – Trang web hữu ích cho bất cứ ai quan tâm tới UX

uxlagi.com là nơi tác giả ghi lại những gì mình học được trong công việc, với giọng văn hết sức dễ hiểu và gần gũi.
Tác giả của trang web là anh Nguyễn Đặng Việt Anh – hiện đang làm Principal Design Engineer tại Uber.