0974 069 899

Dựng video

Huy Academy hiểu được nổi đau của bạn trong việc tìm kiếm các tài nguyên để làm thiết kế nhưng không biết dùng từ nào để tìm. Và đây mục dành cho bạn
Từ khoá: film damage overlay
avt Văn Huy
Từ khoá: blank VHS tape with play overlay

Tìm tải video hiệu ứng tại youtube blank VHS tape with play overlay

avt Nâu Nâu Oanh
Từ khoá: old fIlm grain overlay

Tải video tại youtube với từ khóa old fIlm grain overlay

avt Văn Huy
Từ khoá: storyboard

Storyboard là những bảng vẽ chứa câu chuyện mà bạn muốn kể. Nó giúp bạn thấy tổng quát câu chuyện sẽ được truyền tải như thế nào trong từng khung hình.

avt Văn Huy
Từ khoá: 200 IQ Green Screen

Hiệu ứng 200 IQ cho dựng video hài hước trên Pr, Ae. Tìm tải tại Youtube

avt Văn Huy
Từ khoá: Green Screen Effect

Hiệu ứng phong xanh cho dựng video trên Pr hoặc Ae. Tìm tải tại Youtube

avt Văn Huy
Từ khoá: premiere pro title

Các hiệu ứng chữ có sẳn cho Premiere và After effect. Tìm tải tại Youtube

avt Văn Huy
Từ khoá: lower thirds mogrt

Lower thirds là các banner nhỏ ở gốc màn hình video. Với file mogrt có thể dùng cho Premiere và After effect. Tìm tại Youtube

avt Văn Huy
Từ khoá: call out titles

Có thể tìm thêm với từ khóa call out titles – mogrt. mogrt là file graphic có thể dùng trong Ae và Pr

avt Văn Huy
Từ khoá: Super 8mm Film Effect

Hiệu ứng phim cũ Super 8mm Film Effect, nó khá hay và có thể tìm tải tại youtube

avt Văn Huy
Từ khoá: Anime Zoom Green screen

Dùng trong dựng video. Để tìm video hiệu ứng thì có thể tìm tại youtube nha các bạn. Từ khóa Anime Zoom Green screen

avt Văn Huy