0974 069 899

lower thirds mogrt

lower thirds mogrt
Từ khoá: lower thirds mogrt

Lower thirds là các banner nhỏ ở gốc màn hình video. Với file mogrt có thể dùng cho Premiere và After effect. Tìm tại Youtube

avt Văn Huy