0974 069 899

Khóa premiere online

Khóa premiere online

Premiere Online

2.000.000đ/360 ngày

KHOÁ OFFLINE KHÁC

Blender 3d cơ bản 2.300.000đ/10 buổi
Motion Graphic Basic 2.300.000 vnđ/12 buổi
Digital Painting 2.300.000đ/12 buổi