0974 069 899

Khóa premiere online

Khóa premiere online

Premiere Online

2.000.000đ/360 ngày

KHOÁ OFFLINE KHÁC

Motion Graphic Basic 2.500.000 vnđ/12 buổi
Blender 3d cơ bản 2.500.000đ/10 buổi
Digital Painting 2.500.000đ/12 buổi