0974 069 899

Thủ thuật cơ bản với chữ trong Photoshop (90 day)

Thủ thuật cơ bản với chữ trong Photoshop (90 day)

Thủ thuật cơ bản với chữ trong Photoshop

480.000đ/90 ngày

KHOÁ OFFLINE KHÁC

Motion Graphic Basic 2.500.000 vnđ/12 buổi
Blender 3d cơ bản 2.500.000đ/10 buổi
Digital Painting 2.500.000đ/12 buổi