0974 069 899

Vẽ nhân vật cơ bản trên Adobe Illustrator ( Style 1)

Vẽ nhân vật cơ bản trên Adobe Illustrator ( Style 1)

Vẽ nhân vật cơ bản trên Adobe Illustrator ( Style 1)

480.000đ/360 ngày

KHOÁ OFFLINE KHÁC

Motion Graphic Basic 2.500.000 vnđ/12 buổi
Blender 3d cơ bản 2.500.000đ/10 buổi
Digital Painting 2.500.000đ/12 buổi