0974 069 899

Phần mềm đồ họa

Link phần mềm photoshop ( Window ): Tại đây


Link phần mềm Illustrator ( Window ): Tại đây


Link tải phần mềm Premiere ( Window )

– Bản 2023: https://drive.google.com/file/d/1lxdAXX4owKsxqI41M2_zdowr1u-D0v90/view?usp=sharing


Tải phần mềm After Effect 2023

– Link phần mềm tại đây


Tải phần mềm xuất video cho After Effect 2023

– Link phần mềm tại đây


Với file nén winra hoặc winzip vui lòng xem bài này

Các bạn xài máy MAC thì có thể tìm tải trên mạng hoặc mang máy ra cửa hàng bán máy MAC nhờ họ cài dùm.


Hướng dẫn cài phần mềm ( Window )

  • Bước 1: Tắt chức năng virus trên máy tính window

Hướng dẫn tắt  Tại đây