0974 069 899

Tải bài tập và phần mềm Pr

Link bài tập môn dựng video: Tại đây

Link tải phần mềm Premiere ( Window )

– Bản 2023: https://drive.google.com/file/d/1lxdAXX4owKsxqI41M2_zdowr1u-D0v90/view?usp=sharing

Phần mềm codec xem video ( Buộc phải cài )

https://codecguide.com/download_kl.htm

Các bạn xài máy MAC thì có thể tìm tải trên mạng hoặc mang máy ra cửa hàng bán máy MAC nhờ họ cài dùm.