0974 069 899

Tải bài tập và phần mềm photoshop

Link bài tập photoshop: Tại đây

Link phần mềm photoshop ( Window ): Tại đây

Link phần mềm Illustrator ( Window ): Tại đây

Các bạn xài máy MAC thì có thể tìm tải trên mạng hoặc mang máy ra cửa hàng bán máy MAC nhờ họ cài dùm.


Hướng dẫn cài phần mềm ( Window )

  • Bước 1: Tắt chức năng virus trên máy tính window

Hướng dẫn tắt  Tại đây