0974 069 899

40+ hiệu ứng âm thanh bước chân miễn phí cho dựng phim

40+ hiệu ứng âm thanh miễn phí cho dựng phim bao gồm chạy bộ, đi bộ phục vụ cho các dự án phim của bạn. File ở định dạng .wav chất lượng cao đươc chia sẻ miễn phí từ premiumbeat.


DOWNLOAD

Tham khảo khóa dựng phim tại Huy Academy: Xem khóa học