0974 069 899

Action chia hình thẻ 2×3 – 3×4 – 4×6 trong photoshop

Nhu cầu làm nhanh hình thẻ để in trên giấy 10×15 cm. Mình chia sẻ với các bạn action chia hình thẻ 2×3 – 3×4 – 4×6 trong photoshop mình tải trên mạng về và có thử qua trước khi chia sẻ lại.

Download Tại đây

Hoặc tải tại đây

Một số hướng dẫn khi sử dụng: 
1. Mở bảng action lên: Các bạn có thể nhấn phím tắt Alt + F9 hoặc nó nằm trong menu Window/Action.

 

2. Đưa action vào photoshop (Xem video mình sưu tầm)

https://www.youtube.com/watch?v=V6HveN2KjQA

3. Mở ảnh bạn đã crop theo tỉ lệ (2×3, 3×4, 4×6) lên và chạy action là nó tự động ra thôi

Chúc bạn thành công