0974 069 899

Cách mở tag để chỉnh sửa thông tin sequence trong premiere pro

Tạo sequence rồi mà lở muốn chỉnh lại thông tin thì sao, vào đây để chỉnh nha.


Cách 1 ( Nhìn hình )

  • Bạn chọn sequence muốn chỉnh ==> Chuột phải và chọn Sequence Settings…


Cách 2 ( Nhìn hình )

Chọn Sequence muốn chỉnh ==> Tại menu Sequence ==> Chọn Sequence Settings…


Dễ tìm mà đúng không, chúc bạn thành công.