0974 069 899

Cách tạo khói thủ công trong Photoshop CC

Thông thường ta có thể install những brush khói để sử dụng cho thiết kế, nhưng đôi lúc brush khói có sẵn sẽ không phù hợp với thiết kế. Vậy thì hãy thử tự tạo Brush khói theo cách thủ công sau nhé.

  • Bước 1: Chuẩn bị hình ảnh (lửa, nến,…) 


  • Bước 2: Tạo layer mới, dùng Brush mềm màu trắng vẽ đường cong khói 


  • Bước 3: Vào Filter trên thanh Menu, chọn Blur Gallery, chọn Path Blur…


  • Bước 4: Một mũi tên điều hướng sẽ hiện ra, bạn kéo điểm bắt đầu lên ngọn khói, và điểm đầu mũi tên hướng xuống ngọn lửa. 


  • Bước 5: Kéo mũi tên điều hướng dọc theo đường brush mềm đã vẽ


  • Bước 6: Bỏ tích ô “Centered Blur”, kéo thông số Speed và Tapper và xem khói đã phù hợp chưa.


Bước 7: Bấm Ok sau khi tùy chỉnh và xem kết quả 


***Kết Quả***

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com