0974 069 899

CC Light Sweep tạo hiệu ứng ánh sáng đi ngang trong After effect

CC Light Sweep tạo hiệu ứng ánh sáng đi ngang trong After effect, bạn xem hình sẽ hiểu nhé


Đầu tiên cứ vào Effect & Presets và gõ tìm CC Light Sweep, kéo thả vào đối tượng thôi


Sau đó chỉnh phần Center, tạo 2 key. 1 key cho vị trí bắt đầu và 1 key cho vị trí kết thúc

Dẽ ẹc đúng không. Rảnh tớ sẽ làm video thêm nha