0974 069 899

Chuẩn bị gì trước khi xin việc thiết kế

Trước khi đi xin việc thiết kế thì cần chuẩn bị gì thì xem video này sẽ rõ. Bài viết được chia sẻ dựa trên quan điểm cá nhân.


0:12 Chuẩn bị CV

1:01 Chuẩn bị Behance

1:30 Chuẩn bị portfolio

2:50 Tìm hiểu đa dạng các ngành nghề kinh doanh


HỌC ĐỒ HỌA ĐẾN HUY ACADEMY

Nếu bạn có nhu cầu học đồ họa có thể tham khảo khóa học tại https://huyacademy.com/khoa-hoc

TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ◆ Nhận tin nhắn: m.me/dayphotoshopvanhiepanh

◆Tel : 0974 069 899 (Mr Huy để nhận tư vấn)