Nếu ai đã từng thấy khá nhiều Website cũng như cộng đồng chia sẻ rất nhiều tài nguyên liên quan đến Color palette nhưng chưa hiểu cách xài như thế nào thì có thể xem qua bài viết này. Nhớ xem và hình dung xem thử họ xài màu như thế nào nha.

#colourchallenge là thử thách trên Instagram @weloveillustration đưa ra bằng cách sử dụng những mã màu cho sẵn để vẽ. Ý là vậy nha.


Đầu tiên thì đây là cái mã màu được cho để dựa vào đó vẽ.


Đây là một số bài của vài người tham gia thử thách:


XEM THÊM VÊ THỬ THÁCH NÀY:


HUY ACADEMY cảm ơn các bạn đã ghé web