0974 069 899

Công thức đơn giản để có 1 typography by Mạc Họa Kỳ

Video này khá hay và mình nghĩ sẽ ứng dụng được trong thiết kế quảng cáo dành cho các bạn học và làm về đồ họa.


Một số bố cục chính: