Video này khá hay và mình nghĩ sẽ ứng dụng được trong thiết kế quảng cáo dành cho các bạn học và làm về đồ họa.


Một số bố cục chính: