0974 069 899

Địa chỉ đào tạo khóa học photoshop tốt nhất tại Đà Nẵng

Địa chỉ đào tạo khóa học photoshop tốt nhất tại Đà Nẵng, liệu bạn đã biết. Bài viết này giới thiệu đến các bạn khóa học Photoshop tại Huy Academy

Khóa học phù hợp với

  • Các bạn chưa có kiến thức về phần mềm Photoshop
  • Những bạn yêu thích chỉnh sửa ảnh và thiết kế
  • Những bạn học chuyên ngành thiết kế và marketing

Nội dung khóa học được chia làm 5 phần / 12 buổi

  • Phần 1: Các công cụ cơ bản ( 3 buổi )
  • Phần 2: Ôn tập và thủ thuật ( 2 buổi )
  • Phần 3: Thiết kế quảng cáo cơ bản ( 4 buổi )
  • Phần 4: Giải bài tập hậu kỳ và Album ảnh ( 1 buổi )
  • Phần 5: Tư duy nâng cao về Photoshop ( 2 buổi )

Huy Academy có khóa học photoshop phù hợp với mọi học viên có nhu cầu

Chi tiết nội dung khóa học tại đây


Xem nhiều bài tập học viên tại đây