0974 069 899

Download hiệu ứng Super 8mm Film Effect làm video phim cũ

DEMO

Đây là những file giúp bạn có thể tại hiệu ứng phim cũ kiểu Super 8mm Film. Mình khá yêu thích hiệu ứng này nên đã sưu tầm được những file ưng ý nay chia sẻ lại cho những bạn có nhu cầu.


DOWNLOAD

File Super 8mm Film Effect : https://www.youtube.com/watch?v=y5-VFRw_uMQ

Old FIlm Grain Overlay: https://www.youtube.com/watch?v=GjSnBGCp7zs


Chúc các bạn tải file và sử dụng thành công !