0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Linh Yên

Đơn giản nhưng tinh tế. Chúc mừng Linh Yên đã hoàn thành Dự án mini đầu tay của mình nhé. Dự án bao gồm sản phẩm Social Media Post, Standee, Brochure, Flyer


Học viên: Trần Linh Yên
Khoá học: Lớp nghề Thiết kế
Dự án mini: Thiết kế & quảng bá Tiệm hoa Floristics

Các bạn có nhu cầu học khóa nghề thiết kế có thể tìm hiểu khóa tại đây
Học lớp đi làm thiết kế: huyacademy.com/lopnghe