0974 069 899

Dự án thiết kế mini – Học viên Sang Đạt

Với yêu cầu thiết kế một chiến dịch truyền thông nhỏ. Bạn Sanh Đạt đã lựa chọn đề tài quảng cáo cho sản phẩm Nến Thơm. Bạn đã triển khai thiết kế các sản phẩm Standee, Tờ gấp, Tờ rơi và các banner dành cho mạng xã hội. Mời các bạn cùng xem