Demo một vài font việt hóa chữ thôi. Còn nhiều lắm ở link tải

Full font ( Các bạn tải đây thì khỏi tải ở dưới nha

 

Link dự phòng khác

Download: https://drive.google.com/file/d/1e6j6UALpmu9SGwQTN07BlBmfUym2Q07A/view?usp=sharing 

Link bộ 2 gồm 12 font: https://drive.google.com/file/d/1m0E24s9a__1a_v3W5ZzFrSXUksraCnyf/view

Link bộ 3 gồm 25 font: https://drive.google.com/drive/folders/16qE2QPQEHqNRu-z1jYN5hVV7OJST1FQZ

Link bộ 4 gồm 20 font: https://drive.google.com/drive/folders/1miW61OhcE7tqMgevNazV27ZQQNyKQHjZ

Link bộ 5 gồm 22 font: https://www.fshare.vn/file/ICV5SAQJAJIQ?token=1602725419

Link bộ 6 gồm 70 font: https://www.fshare.vn/file/V2EJ9CNZSOTR?token=1602725421

Nguồn : https://www.facebook.com/pg/thuong.312/