fontpair.co  làm một website rất hay ho và đặc biệt hay ho dành cho các bạn là UI design. Tại sao lại vậy bởi vì nó giúp bạn gợi ý cách lựa chọn kết hợp font chữ cũng như một số gợi ý về màu sắc, cho phép tìm kiếm và tải font.

Bạn có thể thấy ở hình trên, nó gợi ý cho bạn là trang web đó sử dụng những font chữ gì trong thiết kế giao diện.

Website này gợi ý rất nhiều cách kết hợp 2 font với nhau:
  • Có chân/không chân
  • Không chân/có chân
  • Có chân/có chân
  • Không chân/không cân

Bạn có thể khám phá thêm vài tính năng của website tại https://www.fontpair.co/