0974 069 899

fontpair.co – Giúp được điều gì cho UI Design

fontpair.co  làm một website rất hay ho và đặc biệt hay ho dành cho các bạn là UI design. Tại sao lại vậy bởi vì nó giúp bạn gợi ý cách lựa chọn kết hợp font chữ cũng như một số gợi ý về màu sắc, cho phép tìm kiếm và tải font.

Bạn có thể thấy ở hình trên, nó gợi ý cho bạn là trang web đó sử dụng những font chữ gì trong thiết kế giao diện.

Website này gợi ý rất nhiều cách kết hợp 2 font với nhau:
  • Có chân/không chân
  • Không chân/có chân
  • Có chân/có chân
  • Không chân/không cân

Bạn có thể khám phá thêm vài tính năng của website tại https://www.fontpair.co/