0974 069 899

Hiệu ứng gõ chữ trong after effect

Có nhiều cách để làm hiệu ứng gõ chữ nhé, hay còn gọi là Typewriter Text Effect

Cách 1: Dùng Typewriter


Cách 2: Dùng Word Processor


Chúc các bạn thành công !