0974 069 899

Huy Academy đồng hành cùng tổ chức 2030

Ngày 29.11.2020, Thầy Huy đại điện cho Huy Academy tham gia buổi chia sẻ với với trò diễn giả nhằm chia sẻ những kiến thức của bản thân trong hơn 12 năm làm thiết kế và đào tạo đồ họa.

Với kinh nghiệm của bản thân giúp cho các bạn trẻ là đại diện các tổ chức thanh niên 2030 có 1 cái nhìn tổng quan về thiết kế và ứng dụng trong các hoạt động truyền thông
  • Lộ trình học thiết kế đồ họa cho người mới
  • Phương pháp phối đơn giản mà hiệu quả
  • Phương pháp chọn font chữ và kết hợp font chữ
  • Nguồn tài nguyên – Nguồn ý tưởng
  • và rất nhiều nội dung khác
Cảm ơn tổ chức thanh niên 2030 đã có lời mời đến Huy Academy