Kiểm tra kích thước hình ảnh trong photoshop

Kiểm tra kích thước hình ảnh trong photoshop dễ dàng lắm nè. Đầu tiên là các bạn chọn Image tại mục Menu và chọn tiếp Image Size

Đây là phần giao diện của box Image Size

(1) Thông số kích thước file ở đơn vị Pixel

(2) Quy đổi đơn vị Pixel sang những đơn vị đo khác như cm, mm hoặc in

(3) Nói ở phần sau

(4) Thông tin về độ phân giải của hình ảnh. 72 là bình thường, 150 trở lên là phù hợp cho in ấn

Thay đổi kích thước hình ảnh trong photoshop

Để thay đổi kích thước file hình ảnh thì bạn tùy biến theo phần mục số (3). Mục này sẽ cho phép các bạn nhập lại thông số để thay đổi kích thước file.


Tổng kết

Bài này chỉ cung cấp những kiến thức sơ đẳng nhất dành cho việc muốn kiểm tra kích thước file hoặc thay đổi kích thước file