0974 069 899

[Recap] Talk : Tầm quan trọng của hình ảnh trong Marketing

Sáng 9.10 thầy Huy đã có sự kết hợp cùng PushMind Class & Sharing ( Trung tâm đào tạo Marketing ) bàn về tầm quan trọng của hình ảnh trong Marketing.

Thầy Huy đã chia sẻ về sức mạnh của 1 bức hình có giá trị hơn ngàn câu chữ. Nêu lên được chức năng nhiệm vụ của hình ảnh, cách thấu hiểu sản phẩm để marketing cho đúng, kết hợp hình ảnh sao cho hiệu quả nhất

Ngoài ra còn giải đáp rất nhiều câu hỏi thú vị của các bạn tham gia về sự kết hợp giữa Designer và Marketer.