0974 069 899

Sắp xếp các layer một cách tự động trong After Effect

Sắp xếp các layer một cách tự động trong After Effect


Hey, ví dụ các bạn có khá nhiều layer và muốn xếp nó hiển thị theo thứ tự thì làm như sau nhé. Xem tiếp ở phần nội dung sau


Bước 1

  • Chọn các layer cần xếp, chuột phải và chọn Keyframe Assistant ==> Sequence Layer…


Bước 2

  • Chọn OK là xong
  • Nếu muốn thêm phần chuyển nhẹ giữa các layer thì các bạn bấm vào nút Overlap nhé

Kết quả đã xếp rồi nè

  • Lưu ý: Muốn xếp theo thứ tự dưới lên hoặc trên xuống thì lúc chọn Layer đầu tiên. Chọn trên thì xếp trên, chọn dưới xếp dưới. Thử sẽ hiểu nhé

Hi vọng các bạn làm được :v