Ai làm thiết kế đều có thói quen sưu tầm cho mình càng nhiều font chữ đẹp càng tốt.  Những font chữ tuyệt vời này ít nhiều sẽ giúp bạn trong quá trình thiết kế.
– Số lượng font là cực kỳ lớn
– Tất cả đều được việt hóa một cách tuyệt vời
– Dành cho những ai cần và trân trọng những con chữ tuyệt vời này
——–
Email nếu link bị chết hoặc không tải được : nguyenvanhuy.hot@gmail.com