0974 069 899

Kho nhạc dựng video phim không vi phạm bản quyền
1. Kho nhạc miễn phí từ thư viện âm nhạc Youtube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music Ở trang này thì nó có liệt kê rất nhiều nhạc và được phân thành nhiều phân loại khác nhau, tâm trạng, dụng cụ... Một số bài hát yêu cầu trích dẫn nguồn khi sử dụng nhé 2. Kho nhạc từ Dj-Quads: https://soundcloud.com/aka-dj-quads 3. Một số nguồn nhạc khác bản mình hay vào tải: Trang này có phí nhưng tải được bằng cốc cốc https://www.epidemicsound.com/browse/ Trang này có phí nhưng tải được bằng cốc cốc - Mình hay tải từ đây: https://artlist.io  Trên này nhạc cũng hay https://soundcloud.com/joakimkarud Free…