0974 069 899

Motion Factory – Plugin miễn phí cho Premiere Pro
Motion Factory là một plugin miễn phí dành cho phần mềm Premiere Pro, giúp quản lý files graphic cực kỳ tiện lợi trên Premiere Pro. Mình nhận thấy một điều rằng từ phiên bản Pr CC 2018 trở lên đã cung cấp Motion Graphics để sử dụng các file .mogrt dành cho quá trình dựng phim. Nhưng Motion Graphic thực sự quản lý và sử dụng thiếu hiệu quả cho nên với Motion Factory sẽ là một Plugin tuyệt vời dành cho bạn. Điều đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí. Tại thời điểm ngày 17.3.2019 thì mình chỉ cài được…