0974 069 899

Tổng hợp bài vẽ chân dung lớp Adobe Illustrator 2/2021

Cập nhật những bài vẽ chân dung trong học phần của lớp Adobe Illustrator tại Huy Academy. Phần này học viên sẽ được học 1 buổi trước khi kết thúc khóa học. Mời các bạn cùng xem liệu 1 buổi học vẽ chân dung thôi các bạn làm được gì nào !

BÀI VẼ HỌC VIÊN