Đây là 1 thể loại khóa thú vị và cũng đòi hỏi sự tư duy tốt từ các bạn tham gia làm bài. Bài này sẽ tổng hợp 1 số bài Poster Art khá ổn của học viên khóa nghề thiết kế đợt 1/2021