0974 069 899

Top 6 Website Gradient dành cho Designer

Gradients là dải màu bao gồm hai hoặc nhiều màu sắc kết hợp với nhau, tạo ra một sự hòa trộn mềm mại của màu sắc trên các hình dạng, kiểu chữ, hình ảnh, … Màu gradient tiếp tục phát triển để phù hợp với xu hướng ngày hiện đại, sức sáng tạo cùng Gradient dường như vô hạn. Nhưng làm sao để tạo Gradients thật mượt và hài hòa thì Huy Academy xin giới thiệu 6 Website có thể hỗ trợ bạn tạo Gradient.

  • UI Gradient

Website: https://uigradients.com/


  • Grabient

Website: https://www.grabient.com/


  • Mesh Gradients

Website: https://meshgradient.com/


  • Gradient Hunt

Website: https://gradienthunt.com/


  • CoolHue

Website: https://webkul.github.io/coolhue/


  • Gradients Guru

Website:http://gradientsguru.com/

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hi vọng các bạn học được điều gì đó thú vị! Huy Academy có một số khóa học Online và Offline chất lượng các bạn có thể tham khảo.

♦ Online: e.huyacademy.com

♦ Offline: huyacademy.com