0974 069 899

100 Fonts chữ Google Font Tiếng Việt

Google Fonts là gì ?

Google Fonts là một thư viện Fonts chữ miễn phí của Google, nó cung cấp hơn 600 Fonts chữ khác nhau để người dùng có thể sử dụng cho Website, MS Office hoặc trên máy tính…

Bạn có thể truy cập vào kho Fonts chữ miễn phí của Google tại đây ! Bạn có thể vào kho lưu trữ của Google để tìm Fonts chữ theo ngôn ngữ và lựa chọn kiểu Fonts mà bạn thích để tải về để sử dụng.

Nếu bạn cảm thấy thích thú hãy tải font chữ google về để sử dụng.