0974 069 899

1351 Sound effects Final cut pro đã chuyển sang file mp3

Thư viện này đúng phê luôn anh em à. Link tải mình đang để trực tiếp từ người up là bạn tuan tran nên trước tiên sẽ cảm ơn bạn trước. File chia làm nhiều thể loại cho anh em sử dụng.


DOWNLOAD

https://drive.google.com/drive/folders/1fG5mjxTQD1RoT8MXwNrxDT4AM7Us_h1G

Nếu chết link thì anh em email nha: nguyenvanhuy.hot@gmail.com