0974 069 899

15 font chữ việt hóa thường dùng cho thiết kế

Chào các bạn, trong thiết kế nhiều người hay sử dụng font chữ gì nào ? Bài này Huy Academy sẽ gợi ý bạn 15 font chữ mà Huy Academy hay xài cho các thiết kế của mình và hi vọng sẽ giúp ích cho nhiều bạn.


DOWNLOAD

Tổng số file font trong file tải : 213 file font

Download: https://drive.google.com/file/d/1vrrUy4-BuKlucv8fLzYtBzq07a9hrZ7E/view?usp=sharing

Pass giải nén: huyacademy

Tải nhiều font hơn tại Google Font 


HỌC ĐỒ HỌA ONLINE CHẤT LƯỢNG

Đăng ký lớp online học qua video : e.huyacademy.com