0974 069 899

Kích thước chuẩn hình ảnh facebook năm 2019

Đây là kích thước gợi ý dành cho mọi đối tượng sử dụng hình ảnh trên Facebook. Nếu trong trường hợp muốn hình ảnh up lên facebook chất lượng cao hơn có thể tuân thủ 1 số thông tin sau.

  • Lưu file ở định dạng .png để đảm bảo chất lượng tốt nhất
  • Hãy sử dụng ảnh ở độ phân giải lớn khi tạo file ví dụ 300 dpi
  • Sử dụng tỉ lệ dành cho kích thước chứ không nên sử dụng kích thước gợi ý. Ví dụ nếu bài viết gợi ý kích thước là 960 x 960 px thì cứ xem như tỉ lệ là 1:1. Bạn có thể sử dụng kích thước lớn hơn như 2000 x 2000 cũng là tỉ lệ 1:1