0974 069 899

3 Mẹo check thử logo có trùng lặp hay không ?

Chắc hẳn các designer không ít lần lo lắng liệu ý tưởng logo của mình có trùng với thiết kế nào trước đó hay không. Bạn có thể giải quyết vấn đề trên bằng việc kiểm tra tính trùng lặp thông qua 3 nền tảng thông dụng sau:
1. Google hình ảnh
2. Yandex
3. Branddb.wipo.int

Check bằng Google hình ảnh

B1: Bạn truy cập vào google.com. Tại giao diện google, chọn tìm kiếm bằng hình ảnh

B2: Kéo thả hình ảnh cần so sánh hoặc tải lên từ thư mục

B3: Nhấn “Tìm kiếm”, tiến hành so sánh hình ảnh của bạn với các kết quả được hiển thị

 


Check bằng Yandex.com

B1: Truy cập yandex.com, chọn tìm kiếm bằng hình ảnh (image)

B2: Kéo thả hình ảnh cần so sánh hoặc tải lên từ thư mục

B3: Nhấn “Search”, tiến hành so sánh hình ảnh của bạn với các kết quả được hiển thị


KIỂM TRA BẰNG BRANDDB.WIPO.INT

B1: Truy cập branddb.wipo.int, chọn mục “by brand logo”


B2: Kéo thả hình ảnh cần so sánh hoặc tải tệp lên

B3: Tại tab “Search strategy” chọn đặc điểm mà bạn muốn so sánh trong 4 đặc điểm được liệt kê


Huy Academy hi vọng sẽ giúp bạn được điều gì đó thú vị từ bài viết này.