0974 069 899

Học viên Hoàng Vy và bài thiết kế logo phong cách typo

Bạn Hoàng Vy là học viên khóa Nghề thiết kế đồ họa tại Huy Academy. Bạn rất yêu thích thiết kế đồ họa nên đã đăng ký khóa học thiết kế với mong muốn có thể làm các công việc Online về thiết kế.

Đây là một trong những bài tập nho nhỏ của bạn khi theo học tại Trung tâm. Mời các bạn xem qua. Bài tập là một sự trải nghiệm căn bản với cảm giác lựa chọn nội dung, tư duy hình thành ý tưởng, triển khai thực tế bằng bằng kiểu chữ mà buộc phải vẽ bằng tay hoàn toàn.

Nội dung Typo Logo của bạn thể hiện đúng nội dung của Thương hiệu muốn truyền tải ” NHÀ RƠM ” vừa giúp biết được tên thương hiệu, cách điệu chữ với hình dạng ngôi nhà.

BÀI THIẾT KẾ CỦA HOÀNG VY